Правила оформлення тез

 

  

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:

·        Файл з тезами повинен бути у форматі RTF або DOC (97-2010).

·        Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура TimesNewRoman, розмір 14, інтервал 1 (поля сторінок – 2 см.).

·        Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту "Навколо рамки". Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені (наприклад, фото студентів і т.п.).

·        1-й рядок: назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами).

·        2-й рядок: ім’я та прізвище автора (жирний курсив, вирівнювання по центру).

·        3-й рядок: місце навчання; вирівнювання по центру,курсив (назви факультетів НТУУ "КПІ" додаються)

·        Через один рядок відступу друкуються тези доповіді, обсяг – до 2-х сторінок.

·        Після тез подається список використаних джерел (References:)(вирівнювання по центру) оформлений відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України №3, 2008 р., с. 9–13, №5, 2009 р.            с. 26– 28).

(Зразок оформлення літератури).

Вимоги до написання тез:

-         висвітлення актуальності проблеми у вступі;

-         узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези;

-         формулювання цілей тез, виклад основного матеріалу дослідження в основній частині;

-         висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми.

Бажаючі виступити на конференції повинні надіслати презентації доповідей на відповідну секцію  (вимоги до написання та оформлення презентацій доповідей можна переглянути тут).

Увага!

Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лишає за собою право відбору тез. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які не відповідають вимогам, порушують авторські права (згідно закону України «Про авторське право й суміжні права») або надіслані пізніше вказаного терміну, а також без попередньої оплати, розглядатися не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не більше 2 авторів на одні тези). Матеріали конференції будуть розміщені на сайті конференції у відкритому доступі.

 

 

 

ДодатокРозмір
bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf157.94 KB
vimogi_do_prezentaciy_pdf.pdf306.34 KB
departments.2016.doc79 KB

Користувацький вхід