Головна

Шановні студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

XIХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції   

SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE XXI CENTURY

Наука і техніка XXI століття, 

яка відбудеться 29  листопада 2018 р.

в м. Києві за адресою: пр. Перемоги 37,  корпус 7.

Метою проведення конференції є залучення студентів до наукової діяльності, обмін знаннями та досвідом, визначення інноваційних тенденцій та перспектив розвитку у науці та техніці, актуалізація знань з іноземної мови. Обрана тема науково-практичної конференції є підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. 

Участь студентів у роботі конференції є невід’ємною складовою наукової діяльності університету, що сприяють підвищенню рівня підготовки майбутніх фахівців технічного профілю, зокрема: розширенню їхнього загального та професійного світогляду, поглибленню знань з англійської, французької і німецької мов, вдосконаленню вмінь дискутувати, відстоювати власну точку зору, аналізувати, узагальнювати і презентувати інформацію. Також участь студентів у конференції впливає на розвиток їхніх індивідуальних якостей, ініціативного підходу до освоєння знань, критичного мислення, формування навичок роботи в науковій та професійній сферах. Студенти мають можливість звітувати про результати своїх досліджень в контексті бакалаврської та магістерської робіт. 

 

 

 

ДЕТАЛЬНІШЕ...

 
 

 

ДодатокРозмір
info_list_stud._conf_29.11.2018_ukrainian.pdf875.89 KB